#werken met startups

Zou je echt moeten overwegen om voor een startup te werken?

Moet je met startups werken?